Aktuelt i Løgumkloster

Vænget i Løgumkloster lukkes for tung trafik

Fra uge 7 indføres et permanent gennemkørselsforbud for lastbiler og landbrugskøretøjer på Vænget i Løgumkloster. I begge ender af strækningen bliver der derfor nu skiltet med forbuddet.

Forbuddet er et af mange projekter i Trafikplan Løgumkloster. Det etableres for at skabe en mere trafiksikker skolevej for de mange skolebørn, der dagligt færdes til fods eller på cykel på Vænget.

I første omgang højnes trafiksikkerheden blot ved hjælp af forbudstavlerne. Men i løbet af 2016/17 forventes det, at tavlerne vil blive suppleret med et skolepatruljeanlæg samt hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af chikaner eller indsnævringer. Samtidig overvejer Tønder Kommune at ændre vejen til en såkaldt 2 minus 1 vej, som skal sikre de cyklende skolebørn yderligere.

- En trafiktælling fra 2014 viser, at der i snit kører 2.204 køretøjer på strækningen om dagen, og at 9,9 % af disse er lastbiler. Den store mængde gennemkørende tunge trafik skal fremover i stedet benytte Omfartsvej-Krusåvej, udtaler trafiksikkerhedsmedarbejder Anders Hørkjær Pedersen.

Trafiktællingen viser desuden, at der generelt køres for hurtigt på Vænget. Med de nye tiltag håber Anders Hørkjær Pedersen, at gennemsnithastigheden vil falde.

Fakta:
Hvad er en 2 minus 1 vej?
Vejen indsnævres visuelt med brede stiplede kantbaner i begge sider, så der visuelt kun er ét kørespor, svarende til en smal vej. Herved skal bilisterne i begge retninger i princippet deles om et kørespor, og skal placere sig midt på vejen, når der ikke er modkørende trafik. Kantbanen er stiplet, og kan og skal overskrides, når der er modkørende færdsel. Vejtypen skal således signalere mere plads til de lette trafikanter og kan sikre en større afstand mellem lette trafikanter og medkørende trafik. Dette kræver naturligvis et andet køremønster, og hastighedsbegrænsningen er derfor nedsat.

Se eventuelt mere om 2 minus 1 vej via dette link: https://www.youtube.com/watch?v=51azrFbUSFw

Englændertræf i Løgumkloster igen i 2016

Ved sidste års udgave af det traditionsrige englændertræf i Løgumkloster meddelte træffets mangeårige drivkraft og arrangør, Bent Jessen, at han ville stoppe som arrangør af træffet. Denne meddelelse hensatte mange med spørgsmålet om, hvorvidt der så i 2016 ikke ville være Englændertræf i Løgumkloster.

Det spørgsmål er du et helt konkret svar på, idet der er etableret en arbejdsgruppe som i Løgumkloster Handels- og Håndværkerforenings regi skal sikre, at det populære træf videreføres med de gode traditioner, som hidtil har været kendetegnende for træffets afholdelse i Løgumkloster.

Gruppen består af repræsentanter for flere forskellige landsdækkende bilklubber, og allerede nu er de økonomiske rammer for en videreførelse af arrangementet på plads, idet de tidligere sponsorer for arrangementet fortsætter deres engagement med træffets nye ledelse.

Træffet, som altid har været afholdt den anden week-end i juni måned bliver også næste år afholdt denne week-end, hvilket i praksis vil sige d. 10. & 11 juni i år, og hvor selve træffet ligger om lørdagen indledes træffet som i tidligere år med et aftenarrangement for tidligt ankomne deltagere om fredagen.

Englændertræffet har nu også lanceret sin egen hjemmeside, hvor man kan melde sig til det populære træf. Se siden her: Englændertræf

Løgumkloster Højskole har taget imod det først hold elever

Løgumkloster Højskole har gjort det næsten umulige, for på søndag d. 31. Januar bød højskolen velkommen til det første hold elever på skolens første lange kursus i 2016.

Igennem en kæmpe indsats fra frivillige skolekredsmedlemmer, forstander og bestyrelsesmedlemmer er det lykkedes at gøre skolen helt klar til kursusstarten på søndag. Ligeledes er det lykkedes dels igennem en intensiv markedsføring at hverve elever til oprettelse af dette første langkursus, og dels at opnå ministeriets godkendelse til højskoledrift på alle nødvendige områder. Til denne meget positive historie skal lægges, at skolen mærker stor interesse for sommerens korte kurser, ligesom de første tilmeldinger til efterårets langkursus allerede er i hus.

 Der har været gennemført  betydelige energimæssige renoveringsarbejder på skolen. Der er opbygget en driftsorganisation med sekretariat samt en lærerstab af fastansatte og løst tilknyttede lærere. Der er etableret et helt nyt indholdsmæssigt fundament med musikken og kulturmødet som liniefag. Hertil kommer en række tilvalgsfag, som knytter sig til linierne.

Læs mere…