Aktuelt i Løgumkloster

Ny bog om vadehavskunst udgivet

Sammen med Kulturelt Forum har Rømø-Tønder Turistforening udgivet bogen Kunstens spor i Nationalpark Vadehavet

31 danske og 12 tyske kunstnere og kunsthåndværkere bliver portrætteret i en ny flot bog, som Rømø-Tønder Turistforening har udgivet i samarbejde med Kulturelt Forum i Tønder Kommune.

Den nye bog blev præsenteret for offentligheden ved et arrangement på Schackenborg med deltagelse af mange af kunstnerne og med taler af turistforeningens formand, Svend Ole Gammelgård, borgmester Laurids Rudebeck, turist- og udviklingschef Bodil Glistrup Thomsen, Hanne Sönnichsen, kunsthåndværker og formand for Kulturelt Forum i Tønder Kommune, Bent Poulsen, formand for Nationalpark Vadehavet og direktør Frank Ketter fra Nordsee-Tourismus-Service i Husum.

Læs mere…

Løgumkloster Højskole igen hos Nykredit

I går d. 15. december blev der afholdt 2. tvangsauktion over bygningerne i boet efter daværende Løgumkloster Højskole. I modsætning til første auktion, var der denne gang en investor som bød med, men buddene standsede allerede ved 2.02 mio. kr., og igen var det Nykredit, som er panthaver i boet, som gave det sidste bud.

Skolekredsen etableret

I mellemtiden er skolekredsen bag etablering af en ny højskole nu endelig etableret officielt som en skolekreds i lovmæssig forstand, idet styregruppen d. 8. december havde indkaldt til stiftende generalforsamling.

Løgumkloster Højskole er navnet

Arbejdsgruppen har hidtil arbejdet under titlen Løgumkloster Ny Højskole, men ved den stiftende generalforsamling stiftedes skolekredsen under navnet Løgumkloster Højskole. Den nye bestyrelse består af 9 medlemmer, hvoraf 4 pladser er reserveret til interessegrupper og 5 pladser besættes ved valg på skolekredsens generalforsamling.

Bestyrelsen udgøres efter den stiftende generalforsamling nu af: Peter Langberg, Elsemarie Dam-Jensen, Anton Schulz, Lene Margård Petersen og Sten Haarløv. Suplleant er Per Høyer Hansen. Hertil kommer så de 4 faste pladser, som bestættet af DKG/KFUM&K i forening om en plads, den kommende elevforening får en plads, Grænseforeningen får en plads og slutteligt får medarbejderne en plads.

Den nye bestyrelse konstitueres på torsdag i et bestyrelsesmøde, hvor der også iværksættes en handleplan for tilvejebringelse af kapital tll etablering af Løgumkloster Højskole

Arbejdet støttes af Tønder Kommune

Styregruppens arbejde styrkes nu, idet Tønder Kommunes økonomiudvalg i sidste uge valgte at imødekomme en ansøgning fra Styregruppen/bestyrelsen på 164.000 kr. til forarbejdet med etablering af skolen. Pengene skal bl.a. bruges til at købe sekretariatsbistand i forbindelse med udarbejdelse af budgetter, ansøgninger, mødeafholdelse med investorer, hjemmesideopbygning m.v. Der indgår også en væsentlig post til udgifter i forbindelse med stillingsopslag m.v.

"Vi er meget taknemmelige for denne konkret håndsrækning fra Tønder Kommune. Kommunen har i denne forbindelse været både fleksibel og hurtig til at behandle ansøgningen. Den kontante støtte betyder, at styregruppen kan intensivere sit arbejde betydeligt, og det vidner samtidigt om en stor moralsk opbakning til os" siger Anton Schulz på den nye bestyrelses vegne.

I dialog med Nykredit

Bestyrelsen har allerede på baggrund af resultatet af den seneste auktion været i direkte kontakt med Nykredit for at drøfte mulighederne for en fremtidig skoledrift i Nykredits ejendomme på Brorsonsvej i Løgumkloster, og dialogen fortsættes imens kapitalrejsningen nu intensiveres.

Løgumkloster Højskoleinitiativ fik en bestyrelse

61 deltog i den stiftende generalforsamling for Løgumkloster HøjskoleSkolekreds for Løgumkloster Højskole er nu stiftet formelt Mandag d. 8. December samledes 61 stemmeberettigede af de i alt 250 som indtil nu har meldt sig ind i skolekredsen bag initiativet til en genetablering af en højskole i Løgumkloster. Skolekredsens medlemmer dækker både lokalt, nationalt, ja selv enkelte tidligere elever på daværende Løgumkloster Højskole fra udlandet har meldt sig ind i skolekredsen for at vise moralsk støtte til etablering af en højskole igen i Løgumkloster.

Aftenens ordstyrer var tidligere regionsrådsmedlem, Jens Andresen, og han ledte kyndigt forsamlingen igennem både gennemgang og vedtagelse af det nye sæt vedtægter. Heri hedder det bl.a., at skolens navn vil være Løgumkloster Højskole, og at denne vil få en bestyrelse bestående af 9 personer.

De fire pladser er forhåndsreserveret til følgende:

• Danske Kristelige Gymnasieforening / KFUM og KFUK (disse vælger i fællesskab en repræsentant)
• Folkekirkens Ungdomskor (FUK)
• Højskolens Elevforening
• Grænseforeningen

Herudover vælges på generalforsamlingen 5 personer, og disse blev:

• Peter Langberg, Løgumkloster
• Elsemarie Dam-Jensen, Løgumkloster
• Anton Schulz, Løgumkloster
• Lene Maargård Pedersen, Løgumkloster
• Sten Haarløv, Løgumkloster

Som suppleant til bestyrelsen valgtes, Per Høyer Hansen, Haderslev.

Bestyrelsen konstituerer sig inden for den kommende uges tid, og samtidigt går nu for alvor det store arbejde i gang med at skabe finansieringen til både opstart og drift af Løgumkloster Højskole. Man kan læse mere om Løgumkloster Højskole og arbejdet med højskoleetableringen på den foreløbige hjemmeside, som ligger her http://lkhojskole.6240.dk