Aktuelt i Løgumkloster

250.000 kr. til Løgumkloster Højskole

Løgumkloster Højskole (foto: Kurt Gabs)250.000 kr. fra Løgumkloster Sparekasses Fond til Løgumkloster Højskole. I kølvandet på Tønder Kommune Økonomiudvalgs indstilling om at yde 1 mio. kommunale kroner i støtte til etableringen af Løgumkloster Højskole følger Løgumkloster Sparekasses Fond nu trop med en donation på 250.000 kroner til formålet. Faktisk blev beslutningen om donationen besluttet i et ekstraordinært bestyrelsesmøde endnu inden økonomiudvalgets beslutning var kendt.

Fondens bestyrelse finder det utrolig vigtigt at der sker en lokal opbakning til bestræbelserne på at udbygge Løgumklosters omdømme som et kulturelt centrum i det vestslesvigske område. Fonden ønsker med donationen at understøtte et initiativ, som forsøger at sætte en positiv udvikling i gang på et område, som i forvejen er byens styrkeområde. På den baggrund valgte bestyrelsen altså at støtte med 250.000 kr. i håbet om, at donationen kan være med til at motivere alle gode kræfter til personligt eller som virksomheder aktivt at støtte dette vigtige initiativ.

Formanden for Løgumkloster Højskoles bestyrelse, Anton Schulz, udtrykker glæde over denne lokale donation, idet den efter hans mening kan være en motivation for, at andre lokale kræfter støtter formålet.

"Vi har netop lanceret en indsamlingskampagne, som skal rejse kapital til den første driftsperiode, hvor der endnu ikke vil være indtægter fra elevbetalinger eller kursustilskud med baggrund i højskoleloven," siger Anton Schulz, "og allerede i løbet af de første to dage blev der givet tilsagn om 10.000 kr. fra private og virksomheder endnu inden kampagnemateriale er blevet udsendt, og det selvom kampagnen endnu kun er lanceret via et nyhedsbrev til skolekredsen. Om få dage udsendes kampagnemateriale bl.a. via en husstandsomdeling af et kampagnebrev.

Der forestår et stort arbejde med at forberede det først års kursusprogram, samt at få det markedsført og solgt. Mange fonde kan støtte køb af bygninger eller nybyggeri, imens der er få fonde, som støtter driftslignende formål. Her har vi virkelig brug for at få samlet flest mulige penge, for at minimere behovet for driftskreditter." slutter Anton Schulz.

Tønder Kommune udvalgt som et Yderområde på forkant

Tønder Kommune er blandt de i alt 18 udvalgte kommuner fra hele landet, som nu får støtte fra kampagnen Yderområder på 

Tønder Kommune vil på forkant med udviklingen. Med mangfoldig natur og kulturarv samt nærheden til resten af Europa og de levende lokalsamfund vil Tønder skabe lokal livsglæde vise nye veje til en positiv omstilling i yderområderne. Derfor har kommunen fået støtte til udvikling af langsigtede strategiplaner gennem kampagnen Yderområder på forkant.

Tønder er blandt de i alt 18 udvalgte kommuner fra hele landet, som nu får støtte fra kampagnen Yderområder på forkant. Hver modtager op til 500.000 kr., der skal gå til strategiplaner for kommunernes udvikling i årene frem til 2030.

De valgte kommuner har en fælles erkendelse af, at der er behov for forandring, og de har samtidig en stærk vilje til at sætte gang i den nødvendige, positive omstilling. De 18 udvalgte strategiprojekter er vidt forskellige og udspringer af forskellige udfordringer og muligheder.

Tønder skal på forkant

Læs mere…

Carsten Tygesen hædret som årets official

Carsten Tygesen fra Løgumkloster, som normalt passer sin forretning med snedkerfirma i Industrikvarteret i Løgumkloster, fik d. 19. februar en ganske fin hædersbevisning med hjem fra Generalforsamlingen i Motor Sport Sønderjylland. Carsten har de senere år fulgt sit barnebarn, Mikkel Tygesen på Gokart Centret i Skærbæk, og Carsten Tygesen blev hædret som årets Official på Gokart Banen i Skærbæk.

Carsten Tygesen følger sit Barnebarn, og Motor Sport Sønderjyllands unge Gokart kørere, rundt om på De Danske Gokartbaner. Rigtigt mange gange træder han også til der hvor der mangler en Official. Det har han gjort så godt at han i 2014 fortjente denne flotte hædersbevisning.

Ud over at han er official, så hjælper han også med at bygge Gokart banens faciliteter op fra bunden. Således var han Primus Motor for et vejehus, der blev bygget i 2013. Og nu igen i 2015, har han taget teten ved fremførelsen af et nyt Dommertårn, som gerne skal stå færdigt i april måned 2015 Dommertårnet skal bruges til årets Gokartløb på Gokart Center Skærbæk!