Aktuelt i Løgumkloster

Spis trygt østers fra den sydlige del af Vadehavet

ØstersDet er stadig helt sikkert at spise østers indsamlet i Vadehavet syd for Rømødæmningen. Det viser den nyeste prøve, som Rømø-Tønder Turistforening og Sort Safari® har fået foretaget hos Eurofins / Steins Laboratorium. Der er ingen norovirus registreret.

Turist og udviklingschef Bodil Glistrup, Rømø-Tønder Turistforening og naturvejleder Iver Gram, Sort Safari®, der har stået for prøvekoordineringen, er glade for, at prøveresultatet viste at der ikke er norovirus i østers fra den sydlige del af Vadehavet. Det var heller ikke forventet, da der netop i den sydlige del af Vadehavet mellem Rømødæmningen og Hindenburg- dæmningen (dæmningen til Sild) er 2 fødevareproducenter. Én på Rømø, der producerer/klargør muslinger, og én på Sild, der producerer østers. Begge benytter havvand i produktionen og har ingen problemer haft med norovirus. Deres produkter sælges til store dele af verden som kendte fødevaremærker. Det er således stadig sikkert at spise østers fra den sydlige del af Vadehavet.

Turist og udviklingschef Bodil Gistrup fra Rømø-Tønder Turistforening påpeger, at netop østersturismen er et væsentligt aktiv for Rømø. Turistchefen spår denne form for naturturisme en meget stor fremtid og udtaler i den forbindelse: ”Der er ikke mange steder i verden, hvor man kan gå ud på havets bund og mæske sig i østers. Det er og bliver et endnu vigtigere markedsføringselement i den fremtidige turisme”.

Sort Safari® som har stået for den praktiske prøvetagning påpeger, at der er stor tilslutning til ØstersSafari turene og at der fornylig er fundet flere østers med op til 30 perler – så der er mere end smagen at komme efter.

Tønder Kommune får overskud på 139 millioner

2014-regnskabet i Tønder Kommune er 58 mio. kr. bedre end ventet

Med et overskud på godt 139 mio. kr. har Tønder Kommune opnået et meget tilfredsstillende økonomisk resultat i 2014.
Regnskabet blev fremlagt på Kommunalbestyrelsens marts-mødet og oversendt til revisionen.

Resultatet på 139 mio. kr. er bedre end forventet. En hel del bedre, endda. Da kommunalpolitikere i 2013 lagde budget for 2014, regnede de med et overskud på driften på 81 mio. kr. Men slutresultatet blev 58 mio. kr. større.
I løbet af året er der gennemført anlægsarbejder i kommunen for godt 105 mio. kr.

Efter udgifter til anlæg og forsyningsvirksomhed slutter det samlede regnskab med et overskud på knap 30 mio. kr.
Kommunens kassebeholdning er i løbet af 2014 forøget med 15,5 mio. kr. Det er 14,8 mio. kr. mere end forventet i det oprindelige budget.

I sit forord til det trykte regnskab glæder borgmester Laurids Rudebeck sig bl.a. over, at kommunen fortsætter med at overholde budgetterne. "Alt i alt et regnskabsresultat, som peger fremad og giver os tro på, at vi har et godt økonomisk fundament for de kommende år", konstaterer borgmesteren.

Se regnskabet her

Løgumkloster Kirke genindviet

Mange havde ventet i spænding på at se resultatet efter halvandet års restaureringsarbejde i Løgumkloster Kirke, og Palmesøndag d. 29. marts oprandt dagen, hvor kirken igen kunne åbnes for menigheden.

Det blev en flot markering med en kirke fyldt til sidste plads. Den store ombygning af orglet er endnu ikke tilendebragt, og derfor var den musikalske ledsagelse af salmesangen dels lagt i hænderne på en messingensemble under ledelse af Niels Tilma og dels kirkens organister ved kirkens transportable orgel og flygel.

Kirkens ungdomskor medivirkede også med korsang i helt sublim kvalitet.  Oven over musikere og korsangere kunne man imidlertid se konturerne til det udvidede orgel, og stilen er lagt helt i tråd med det øvrige nye interiør.

Biskop, Elof Westergaard, foretog den officielle genindvielse, og talte fra koret umiddelbart efter kollekten. Han holdt også dagens prædiken fra prædikestolen.

Efter talen fortog sognepræst, Sten Haarløv, pastor, Matthias Alpen, biskop, Elof Westergaard og biskop, Elisabeth Dons Christensen fire læsninger.

Spejdere, og fanevagter fra spejdere og forsvarsbrødre deltog også i gudstjenseten.

En særlig gæst kunne også ses på bænkeradene nemlig forfatter, Jens Rosendal. Han havde en helt særlig rolle at spille ved dagens indvielse idet hans salme "Du som ud af intet skabte" blev sunget. En strofe fra denne salme er nu anbragt som inskription over nordindgangen til kirken:

Tak, at huset her blev bygget
som en sang om Paradis,
som et skaberglimt nedrykket
i vort lavlands tågedis.

Det var på alle måder en smuk gudstjeneste, og hos mange kirkegængere sporedes der stor tilfredshed med resultatet af restaureringen.

Anmeldelse:

Løgumkloster Kirke fremstår efter restaureringen lys og enkel i sit udtryk.

Det er som en tilbagevenden til Cisterciensernes ønske om mindst mulig distraktion fra kernen i kirkens formål, nemlig at skabe rum for andagt og henlede vor opmærksomhed på kernen i det kristne budskab.

Det lyse egetræsinteriør er udført i et enkelt og stilrent design helt uden distraherende udsmykning. Det er håndværk af høj kvalitet både når det drejer sig om træets forarbejdning og metalarbejder ved knæfald og i lysarmaturer. Som nævnt kan man se samme lethed tegne sig omkring det nye orgel. Det vidner om, at man har gjort sig umage i den nødvendige respekt for rummet.

Bevarelsen af både altertavle og den korsfæstede kristusfigur i korbuen er historiske referncer, som samtidigt vidner om, at kristendommens kernebudskab til alle tider har talt til kristne, og stadig er og bør være centralt placeret i menneskers liv og færden. Også prædikestolen er bevaret i sit oprindelige udtryk, ligesom himlen over dåbsfonden er bevaret.

Man har set eksempler på moderne kirkebyggeri, hvor kristne symboler stort set er helt fraværende. Dertil er man ikke gået i Løgumkloster, og tak for det. Kristne symboler og billeder er nødvendige i bestræbelserne på at skabe fælles referencer for os mennesker som en del af et fælleskab. Ligeså er ritualer og det musikalske element i den kristne kirke.

Man fornemmer i kirkerummet nu en lige linie fra Cisterciensernes rustikke og enkle bygningsværk over elementer af middelalderlige og senmiddelalderlige udtryk til det nutidige meget modernistiske og stilistisk rene udtryk. Det er som om en ring er sluttet.

I teatrets verden - uden sammenligning iøvrigt - hersker det vilkår, at en storslået scenografi ikke formår at dække over dårligt skuespil, hvorimod en enkel scenografi kræver så meget desto mere af skuespillerne. Vi oplever i vor tid medieskabte shows, som er rene bombardementer af lys, lyd, glimmer, scenografi og kostumer, men det kniber voldsomt med at skabe indhold i hurlumhejet. Omvendt oplever vi også øjeblikke, hvor en enkelt stemme uden øvrig akkompagnement kan holde en hel forsamling åndeløs.

Man kan kun håbe og ønske, at vi som samfund idag formår at udfylde dette meget enkle udtryk med åndeligt indhold. Faren for ren abstraktion lurer, og dermed risikerer vi at kernebudskabet pludselig er helt fraværende.

Den enkle scenografi forpligter os alle så meget desto mere som medvirkende i det indholdsmæssige.Cistercienserne har i Løgumkloster imidlertid skabt en ramme som til alle tider vil holde selv de mest flegmatiske på sporet.

Til lykke til alle og ikke mindst Løgumkloster Kirke og sogn med det flotte resultat.